De peuter naar de peuterspeelzaal.

Peuteropvang `t Knötterheukske is ondergebracht in het nieuwe Kulturhus aan de Maatmansweg 1 te Dijkerhoek en is geopend op maandag-, dinsdag- en de donderdagochtend. De vaste leidsters zijn Nicole Wansink, Ilona Stegink en Gea van Eden. Zij worden geassisteerd door drie vaste hulpleidsters. Voor enige uren per week geven wij uw kind gelegenheid om te spelen, delen en te luisteren, samen met andere kinderen en om ze te laten wennen aan andere volwassenen zonder dat hierbij altijd de ouders aanwezig zijn.

Het is een belangrijke gebeurtenis; de peuter thuis wordt peuter in een speelgroep. Deze overgang is groot. De peuter doet veel nieuwe indrukken op. De peuterleidster creëert o.a. door het aanbieden van eenvoudige activiteiten een klimaat waarin peuters zich op een breed terrein kunnen ontplooien en ook de motorische, emotionele, cognitieve, lichamelijke en taalontwikkeling stimuleren.

Door observeren tijdens bezigheden kunnen de leidsters problemen in de ontwikkeling van kinderen herkennen en deze zullen dan met de ouder(s) besproken worden. De peuteropvang richt zich in principe op alle twee- tot vierjarige kinderen in de buurt. Ze is daarmee een algemeen toegankelijke basisvoorziening die niet meer weg te denken is in deze tijd. Uw kind is welkom vanaf 2 jaar.

De peuters bezoeken twee ochtenden per week de peuteropvang. Maar dit zou ook vaker kunnen en mogen. De peuters worden tussen 8.45 en 9.00 uur gebracht en worden om 11.45 weer gehaald. Dit noemen wij kortdurende peuteropvang, deze kunt u uitbreiden met een middagdeel tot 18.00 uur. Slaapt uw peuter nog tussen de middag? Geen probleem, wij beschikken over een slaapruimte.

Voor verdere informatie en aanmelding kunt u bellen naar Nicole Wansink. Tel 06-10272235.